НЗСС Плафон 20-234 ф245 и52 проз.бел.мат К...
НЗСС Плафон 20-234 ф245 и52 проз.капучино ...
НЗСС Плафон 23-036 ф300 в42 алеб./С Ажур
НЗСС Плафон 23-036 ф300 в42 алеб.крш.роз.2...
НЗСС Плафон 23-562 ф340 в42 проз.рос. Клен
НЗСС Плафон 30-228 12 и50 проз.бел. Нити С...